Всеизраильский колл-центр

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Юг

תמונת אווירה

Офаким

Ул. Герцль, 40

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Ашдод

Рогозин 19/110

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Ашкелон

А-Гвура, 1

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Беэр-Шева

Бульвар Регер, 34

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Димона

М. Г. Ха-Маапилим, 216/20

Вс. — чт.: 8:00-16:00

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Нетивот

Бульвар Иерушалаим, 16

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Арад

Ул. Хен 33, Торговый центр

Вс. — чт.: 8:00-16:00

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Кирьят-Гат

Ха-Йоцер, 22 (корпус Эфи Кадош)

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Рахат

пл. Ха-Шалом, микрорайон 34

Вс. — чт.: 8:00-16:00

Сдерот

Ха-Плада, 8 Сдерот

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Центр

תמונת אווירה

Бат-Ям

Бульвар Ацмаут, 39

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Холон

Дов Хоз, 69

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Иерусалим

Шмуэль Барух, 4

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Кфар-Саба

Вайцман 43, комната 20, 2 этаж

Вс. — чт.: 8:00-16:00

Рамле и Лод

Ха-Ционут, 1, 5 этаж

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Петах-Тиква

Пинскер 27

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Ришон Ле-Цион

Бялик 13, угол Эйн Ха-Коре 26

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Реховот

Исраэль телер 21

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Рамат-Ган

Криницы, 5

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Тель-Авив

Лаванда, 12

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Север

תמונת אווירה

Хадера

Ха-Гиборим, 67

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Хайфа

Дерех Яффо, 121

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Йокнеам

Ха-Тамар, 6, Йокнеам Илит

Вс. — чт.: 8:00-14:00

Ноф Ха-Галиль

Ацмон 16, парадная Алеф

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Нетания

Смилянски 24

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Сахнин

Алабана 26

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Цфат

Рогозин 19/110

Вс. — чт.: 8:00-16:00

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Кирьят-Ата

Бульвар Ацмаут, 74

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

Кирьят-Ям

Вайцман, 19

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Кирьят-Моцкин

Кадиш Лоз, 11, угол Моше Шарет, 1

Вс. — чт.: 8:00-16:30

Пт. и канун праздников: 8:00-12:00

לא נמצאו נתונים

לבירור וקבלת פרטים נוספים יש ליצור קשר עם המוקד הארצי בטלפון- 8488*
או תשאירו פרטים ונחזור אליכם במהרה

לקבלת מטפל באופן מיידי וללא תשלום*

* בהתאם לשיקול דעתה של החברה