מי זכאי לגמלת סיעוד?

גמלת הסיעוד ניתנת לקשישים תושבי ישראל אשר גרים בביתם וזקוקים לסיוע מצד אדם אחר בפעולות היום-יום.
הגמלה תינתן בכפוף לעמידה במספר קריטריונים כשם שהוגדרו על ידי המוסד לביטוח לאומי:

1. גיל
– גברים – בהגיעם לגיל 67 שנים
– נשים – בין גילאי 60-65 שנים בהתאם לתאריך הלידה לפי הטבלה-

תאריך הלידה
גיל הפרישה 
עד 6/1944
גיל 60
מ-7/1944 עד 8/1944
גיל 60 ו-4 חודשים
מ-9/1944 עד 4/1945
גיל 60 ו-8 חודשים
תאריך הלידה
גיל הפרישה 
עד 6/1944
גיל 60
מ-7/1944 עד 8/1944
גיל 60 ו-4 חודשים
מ-9/1944 עד 4/1945
גיל 60 ו-8 חודשים
מ-5/1945 עד 12/1945
גיל 61
מ-1/1946 עד 8/1946
גיל 61 ו-4 חודשים
מ-9/1946 עד 4/1947
גיל 61 ו-8 חודשים
מ-5/1947 עד 12/1959
גיל 62
מ-1/1960 עד 12/1960 גיל 62 ו-4 חודשים
מ-1/1961 עד 12/1961 גיל 62 ו-8 חודשים
מ-1/1962 עד 12/1962 גיל 63
מ-1/1963 עד 12/1963 גיל 63 ו-3 חודשים
מ-1/1964 עד 12/1964 גיל 63 ו-6 חודשים
מ-1/1965 עד 12/1965 גיל 63 ו-9 חודשים
מ-1/1966 עד 12/1966 גיל 64
מ-1/1967 עד 12/1967 גיל 64 ו-3 חודשים
מ-1/1968 עד 12/1968 גיל 64 ו-6 חודשים
מ-1/1969 עד 12/1969
גיל 64 ו-9 חודשים
מ-1/1970 ואילך גיל 65

2. הכנסות

הזכאות לגמלת סיעוד מחושבת על ידי המוסד לביטוח הלאומי בהתאם למצב המשפחתי ולסל ההכנסות:

מצב משפחתיסכום ההכנסהזכאות לגמלה
יחידעד 12,536 ש"ח גמלה מלאה
יחידמעל 12,536 ש"ח עד 18,804 ש"ח
גמלה מופחתת ב-50%
יחידמעל 18,804 ש"ח אין זכאות לגמלה
מצב משפחתיסכום ההכנסהזכאות לגמלה
יחידעד 12,536 ש"ח גמלה מלאה
יחידמעל 12,536 ש"ח עד 18,804 ש"ח
גמלה מופחתת ב-50%
יחידמעל 18,804 ש"ח אין זכאות לגמלה
זוגעד 18,804 ש"ח גמלה מלאה
זוגמעל 18,804 ש"ח עד 28,206 ש"ח גמלה מופחתת ב-50%
זוגמעל 28,206 ש"ח אין זכאות לגמלה
  • סכום הכנסה נכון ל- 1.1.2024
  • לצורך בחינת עמידה בתנאי הזכאות ובמבחן הכנסות יש להתעדכן באתר של המוסד לביטוח לאומי מה הן ההכנסות שנלקחות/ לא נלקחות בחשבון

3. מבחן תלות לצורך הערכה תפקודית של הקשיש-

המוסד לביטוח לאומי בוחן את רמת תפקודו של הקשיש כדי להעריך את מידת הזדקקותו לעזרה ו/או להשגחה של אדם אחר.מ
בחן התלות בודק את ה
תפקוד היומיומי שלו בתחומי החיים השונים, כגון: הלבשה, רחצה, אכילה, טיפול בהפרשות וניידות.

4. מגורים

 קשיש המתגורר בביתו או בדיור מוגן (*במחלקות עצמאיות בלבד)

5. כפל גמלאות

ככלל, המוסד לביטוח לאומי אינו מאשר כפל גמלאות.
ישנן מספר גמלאות אשר מתאפשר כפל ויש להתעדכן ולבדוק מול ביטוח לאומי את הזכאות לכך.

* ניתן לקבל את גמלת הסיעוד בנוסף לקבלת תוספת למימון צרכים מיוחדים מטעם משרד הביטחון.

* המידע האמור לעיל מתבסס על החלטות המוסד לביטוח לאומי ועשוי להשתנות מעת לעת.

* ההחלטה על קבלת גמלת סיעוד תקבע על ידי פקיד תביעות של המוסד לביטוח לאומי בלבד.

נערה ואיש מבוגר מצטלמים יחד
בחורה מחבקת מאחור אדם מבוגר
סבא, בת ונכדה מסתכלים על תמונות בטאבלט

לקבלת מטפל באופן מיידי וללא תשלום*

* בהתאם לשיקול דעתה של החברה