רמות זכאות לגמלת סיעוד

המוסד לביטוח לאומי קובע את הזכות לגמלת הסיעוד ואת היקפה של הגמלה בשעות שבועיות.
מעבר לעמידה בקריטריונים, ביטוח לאומי, מכוח החוק יבצע הערכה תפקודית לקשיש על מנת לבחון את מצבו ואת הצורך שלו בעזרה לביצוע שגרת יומו.

הבדיקה נקראת מבחן תלות והיא כוללת תשאול, בדיקת מצב רפואי ובחינת יכולת תפקוד. מבחן התלות נערך לקשיש על ידי מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי, לאחר הגשת הבקשה. המבחן בודק בין היתר את כשירות הקשיש במספר קטגוריות: רחצה,  הלבשה, ניידות, אכילה, שליטה בהפרשות וצורך בהשגחה.

בהתאם לניקוד שיינתן לקשיש לאחר ביצוע הערכה תפקודית על פי שיטת ניקוד A.D.L- Activity Daily Living ייקבע היקף שעות השירות הסיעודי להן הוא זכאי:

רמת זכאות טווח נקודות תלות מספר שעות שבועיות עבור טיפול אישי ועזרה בבית מספר שעות עבור מטפלים זרים 24/7
1 2.5-3 9 ---
2 3.5-4.5 10 10
3 5-6 17 14
רמת זכאות טווח נקודות תלות מספר שעות שבועיות עבור טיפול אישי ועזרה בבית מספר שעות עבור מטפלים זרים 24/7
1 2.5-3 9 ---
2 3.5-4.5 10 10
3 5-6 17 14
4 6.5-7.5 21 18
5 8-9 26 22
6 9.5-10.5 30 26

* לפי החלטת המוסד לביטוח לאומי, ניתנת לכל זכאי לגמלת סיעוד אפשרות להמיר חלק משעות הסיעוד בשירותים נוספים.

* במידה והנך זכאי לקצבה מופחתת בשל הכנסות – תהיה זכאי למחצית מהשעות המצוינות לעיל.

*הנתונים בכפוף לאתר הביטוח הלאומי המתעדכן מעת לעת.

*ט.ל.ח

 

בחורה ואיש מבוגר משחקים קלפים
בחורה שמה את ראשה על כתפו של אדם מבוגר
איש מבוגר ומטפלת מחזיקים ידיים

רינה רמות, יו"ר מתן שירותי בריאות מתארחת בתוכנית "עושים שינוי". התוכנית עוסקת בהחלטת משרד האוצר לגבי גמלת הסיעוד לקשיש

בסרטון תוכלו לקבל מידע על גמלת הסיעוד אשר מגיעה מהביטוח הלאומי, מי זכאי וכיצד ניתן להאריכה?

לקבלת מטפל באופן מיידי וללא תשלום*

* בהתאם לשיקול דעתה של החברה