מכתב הערכה 20.12.2023

לקבלת מטפל באופן מיידי וללא תשלום*

* בהתאם לשיקול דעתה של החברה