הקרן לרווחת נפגעי השואה

הקרן לרווחת נפגעי השואה מספקת אפיקי סיוע של טיפול סיעודי לנפגעי השואה שנמצאים תלויים לחלוטין בזולת, או תלויים בהם מידה רבה.
חברתנו נבחרה על ידי הקרן לנפגעי השואה להעניק שירות ולספק טיפול מסור ומקצועי בבית הקשיש.

תחומי הסיוע של הקרן לרווחת נפגעי השואה

סיעוד ארוך טווח-

הקרן מעניקה למי שזכאי לסיוע ארוך טווח – תשע שעות שבועיות לטובת שירותי טיפול בבית, בנוסף לשעות חוק הסיעוד.
הזכאות ניתנות למי שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד:
– למי שזכאי לרמה 3 והוא הוערך ב-6 נקודות במבחן התלות
– לזכאיים לחוק סיעוד ברמות 4, 5 ו-6
*הזכאות תינתן למי שזכאי לגמלת סיעוד מלאה ואינה מופחתת בשל הכנסות.

אפיקי סיעוד קצר מועד-

עזרה סיעודית קצרת מועד לאחר אשפוז
סיוע זה ניתן לניצולי שואה המתגוררים בקהילה אך אושפזו בבית החולים עקב מצבם הבריאותי.
הקרן לרווחת נפגעי שואה מעניקה מימון של עד 50 שעות סיעוד למשך תקופה של חודשיים לכל היותר, או עד לקבלת גמלת סיעוד.
עזרה זו ניתן לקבל אך ורק על ידי הגשת בקשה באמצעות העובד הסוציאלי בבית החולים.

עזרה סיעודית קצרת מועד במסגרת הקהילה
סיוע זה ניתן לניצולי שואה המתגוררים בקהילה אך חלה הדרדרות במצבם הבריאותי.
הקרן מעניקה מימון של עד 50 שעות סיעוד לניצול על פי קריטריונים רפואיים לתקופה של כחודשיים, או עד לקבלת גמלת סיעוד.
עזרה זו ניתן לקבל אך ורק על ידי הגשת בקשה באמצעות העובד הסוציאלי של קופת החולים ובכפוף לקריטריונים רפואיים.

הקרן לרווחת נפגעי שואה מעניקה סיוע בתחומים נוספים כגון–השתתפות במימון לחצן מצוקה, מענקים אישיים במגוון תחומים כגון: טיפולי שיניים, תרופות, מחשבים, משקפי ראייה, ציוד רפואי ועוד.

לקבלת פרטים נוספים ניתן להתעדכן באתר הקרן לנפגעי השואה

בחורה שמה את ראשה על כתפו של אדם מבוגר
בן ואימו המבוגרת מחייכים אחד לשני

לקבלת מטפל באופן מיידי וללא תשלום*

* בהתאם לשיקול דעתה של החברה