סניף : בת ים | 08/13

לקבלת מטפל באופן מיידי וללא תשלום*

* בהתאם לשיקול דעתה של החברה