לקבלת מטפל באופן מיידי וללא תשלום*

* בהתאם לשיקול דעתה של החברה