חוק הסיעוד

סבתא וצעירה

גמלת סיעוד מביטוח לאומי במסגרת חוק סיעוד חברת מתן נבחרה על ידי המוסד לביטוח לאומי למתן שירותים במסגרת חוק סיעוד ממלכתי. חוק הסיעוד נחקק באפריל 1986 והוא קובע את הזכאות למתן שירותי סיעוד ו/או גמלת סיעוד לאוכלוסיה מבוגרת בקהילה בישראל. אילו שירותים סיעודיים ניתנים במסגרת החום? חוק סיעוד ממלכתי מכיל סל של שירותים הניתנים למטופלים […]

לקבלת מטפל באופן מיידי וללא תשלום*

* בהתאם לשיקול דעתה של החברה