גמלת סיעוד מביטוח לאומי במסגרת חוק סיעוד

חברת מתן נבחרה על ידי המוסד לביטוח לאומי למתן שירותים במסגרת חוק סיעוד ממלכתי. חוק הסיעוד נחקק באפריל 1986 והוא קובע את הזכאות למתן שירותי סיעוד ו/או גמלת סיעוד לאוכלוסיה מבוגרת בקהילה בישראל.

אילו שירותים סיעודיים ניתנים במסגרת החום?

חוק סיעוד ממלכתי מכיל סל של שירותים הניתנים למטופלים סיעודיים על ידי חברות פרטיות או עמותות. בין שירותים אילו: עזרה של מטפל בית בביצוע פעולות היומיום, ניהול משק הבית, השגחת מטפל בבית הקשיש, אספקת מוצרי ספיגה חד פעמיים, טיפול במרכזי יום והשגחה באמצעות לחצני מצוק

מי זכאי להגיש בקשה לגמלת סיעוד?

קשישים הזקוקים לעזרת הזולת בביצוע פעולות היומיום או לשירותים למניעת מצבי סיכון לעצמם או לאחרים ועומדים בקריטריונים הבאים:
1. קשיש תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה:
    א. גברים – גיל 67
    ב. נשים – ע"פ הטבלה:

תאריך לידה גיל פרישה
מתאריך עד תאריך
6/1944 60
7/1944 8/1944 60 ו-4 חודשים
9/1944 4/1945 60 ו-8 חודשים
5/1945 12/1945 61
1/1946 8/1946 61 ו-4 חודשים
9/1946 4/1947 61 ו-8 חודשים
5/1947 7/1955 62
8/1955 3/1956 62 ו-4 חודשים
4/1956 11/1956 62 ו-8 חודשים
12/1956 7/1957 63
8/1957 3/1958 63 ו-4 חודשים
4/1958 11/1958 63 ו-8 חודשים
12/1958 ואילך 64

2. קשיש המתגורר בביתו או בדיור מוגן.
3. קשיש שנמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בתפקוד יומיומי: הלבשה, רחצה, אכילה, טיפול בהפרשות וניידות, ו/או קשיש
    תשוש נפש הזקוק להשגחה.
4. קשיש שהכנסותיו אינן עולות על הסכום הקבוע בתקנון (הסכומים מתעדכנים באתר המוסד לביטוח לאומי).
5. קשיש שאינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי או גמלת עזרה מהאוצר או משרד הביטחון.
6. קשיש העומד במבחן תלות של המוסד לביטוח לאומי. 

כיצד נקבעת הזכאות לגמלת סיעוד?

רק ביטוח לאומי קובע את הזכות לגמלת הסיעוד ואף את היקפה של הגמלה בשעות שבועיות. מעבר לעמידה בקריטריונים, ביטוח לאומי, מכח החוק, יבצע בדיקה אישית הנערכת בביתו של הקשיש על מנת לבחון את מצבו ואת הצורך שלו בעזרה לביצוע שגרת יומו. הבדיקה נקראת מבחן תלות והיא כוללת תשאול, בדיקת מצב רפואי, קריאת היסטוריה והווה רפואי ועוד. מבחן התלות נערך לקשיש ע"י אח/אחות הנשלחים מטעם המוסד לביטוח לאומי לאחר כשבועיים מהגשת הבקשה. המבחן בודק בין היתר את כשירות הקשיש במסŒ קטגוריות: רחצה, הלבשה, ניידות, אכילה, שליטה בהפרשות וצורך בהשגחה.

ביטוח לאומי יקבע אם הקשיש זכאי לגמלת סיעוד בהתאם לתוצאות הבדיקה ולפי המצב התפקודי ולא המצב הרפואי. אם הקשיש נמצא זכאי, ביטוח לאומי יבדוק את הכנסותיו הכלכליות ולאחר מכן יקבע את היקף שירותי הסיעוד המגיעים לו וזאת על פי שיטת ניקוד A.D.L- Activity Daily Living הקובעת את אחוז הגמלה לה הוא זכאי:

קביעת השירותים שהקשיש זכאי להם נעשית על ידי ועדה מקומית מקצועית. בוועדה זו חברים עובדים סוציאליים משרותי הרווחה המקומיים, אחות מקופת חולים ופקיד תביעות של המוסד לביטוח לאומי. הוועדה היא שמחליטה על תכנית השירותים לזקן, קובעת את נותני השירותים ומפקחת על ביצוע השירותים. 

תוכלו לקבל פרטים נוספים באתר המוסד לביטוח לאומי

לקבלת מטפל באופן מיידי וללא תשלום*

* בהתאם לשיקול דעתה של החברה