היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד יינתן בדרך כלל על פי הזכאות לגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי.
ההיתר ניתן למטופלים העונים למספר תנאים בסיסיים: 
1. מטופלים המתגוררים בביתם או במסגרת דיור מוגן.
2. מטופלים הזקוקים לטיפול או להשגחה במשך רוב שעות היממה (מטופלים
   הזקוקים לסיוע של שעות בודדות ביום או בשבוע, זכאים בדרך כלל למטפל
   ישראלי למספר שעות).
3. מטופלים אשר ביכולתם לספק למטפל הזר מגורים הולמים במקום מגורם.  

מי זכאי להיתר העסקת עובד זר סיעודי?

לפניכם תנאי הזכאות המפורטים לקבלת ההיתר על פי חלוקה לקבוצות גיל: 

גברים או נשים מגיל פרישה ומעלה(67 לגברים, 64 לנשים)

א. מטופלים שצברו במבחן התלות של המוסד לביטוח לאומי 4.5 נקודות A.D.L
    או 4 נקודות A.D.L בתוספת ניקוד לקשיש המתגורר לבדו.
ב. מטופלים שאינם זכאים לגמלת סיעוד בגלל הכנסה גבוהה יהיו זכאים להיתר
    העסקת מטפל זר במידה וצברו במבחן התלות את הניקוד הנדרש. במקרה זה,
    ההליך כרוך בתשלום אגרת בקשה להיתר מטפל זר והמטופלים יופנו ישירות
    על ידי יחידת הסמך של הרשות לביצוע מבחן תלות. 

אישה או גבר מגיל 18 ועד גיל פרישה 

א. מטופלים הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי.
ב. מטופלים שתביעתם לקבלת קצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי
    נדחתה מחמת גובה הכנסתם או משום שבחרו לקבל קצבת ניידות במקום
    קצבת שירותים מיוחדים, יופנו למחלקת שירותים מיוחדים במוסד לביטוח
    לאומי אשר תבדוק את זכאותם לקצבת שירותים מיוחדים.

ילדים מתחת לגיל 18.

מטופלים אשר הוכרו כזכאים לגמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי ובנוסף הוכח, לפי דעתה של ועדה מקצועית מייעצת מטעם ענף הסיעוד, כי התקיימה אחת מן הנסיבות הבאות: 
א. הימצאותו של הילד במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן
    עזרה פיזית.
ב. הזדקקותו של הילד לליווי או להשגחה במשך רוב שעות היום מפאת נכותו
    וחוסר יכולתו להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית/צהרון.
ג. הזדקקותו של הילד לטיפול יומיומי צמוד במשך השעות שבהן הוא נמצא 
   בביתו, עקב נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות. 

מטופלים נכי צה"ל או נכי פעולות איבה 

על המטופלים להציג תעודת זכאות מטעם ועדת מלווים במשרד הביטחון או מטעם ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי, הקובעת כי הם זכאים לפחות ל-17 שעות ליווי ביום. 

מטופלים נכי עבודה 

מטופלים המוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכי עבודה ברמה של "תלוי בזולת" או "סיעודי".


באפשרותכם להוריד את טפסי הבקשה להיתר מאתר משרד הפנים 
אנו ממליצים כי תיצרו עמנו קשר טרם מילוי הטפסים על מנת שנוכל להעניק לכם הסבר מפורט ועדכני, לסייע לכם, להנחות אתכם כיצד למלא אותם וללוות אתכם בהמשך התהליך.

לקבלת מטפל באופן מיידי וללא תשלום*

* בהתאם לשיקול דעתה של החברה