משרד הבריאות

קיימים מקרים בהם קשיש סיעודי או תשוש נפש זכאי למימון הוצאות האשפוז מטעם משרד הבריאות בעקבות המצב הכלכלי שלו ושל משפחתו. כדי לקבל סיוע כזה, יש להגיש בקשה למשרד הבריאות לקבלת "קוד גריאטרי". מכוון שתהליך אישור הבקשה יכול לקחת בין חודש וחצי לשלושה חודשים, אנו נעשה את כל הדרוש על מנת לסייע לכם וליקרים לכם בתקופת ההמתנה בזכות הקשרים הרבים שלנו עם בתי אבות ברחבי הארץ. במידת האפשר, אף נדאג שהיקרים לכם יוכלו לעבור לבית אבות במחיר מוזל, טרם קבלת האישור ממשרד הבריאות. 

מהו "קוד גריאטרי"?

"קוד גריאטרי" הינו מסמך ממשרד הבריאות אשר ניתן בהתאם למצב הסוציו-אקונומי של הקשיש ובני משפחתו ולמעשה קובע אם היקרים זכאים למימון ואת גובהו. 

"קוד גריאטרי" לאשפוז סיעודי

במדינת ישראל האשפוז הסיעודי אינו כלול בסל הבריאות, אך מכוון שקשישים רבים נאלצים לעבור לאחד ממוסדות האשפוז הסיעודי ולשאת בהוצאות כספיות לא פשוטות, מעניק משרד הבריאות סיוע כספי לקשישים רבים בכל הנוגע לפתרונות דיור סיעודי.
התנאים להשתתפות משרד הבריאות במימון דיור סיעודי עבור קשישים וכן גובה הסיוע מוגדר באמצעות "הקוד הגריאטרי". 

כיצד נקבעת זכאות למימון לפי "קוד גריאטרי"?

קבלת סיוע במימון ממשרד הבריאות נקבעת לפי מספר תנאים:

 1. מצב בריאותי – הסיוע ניתן לקשישים המוגדרים כחולים סיעודיים או כתשושי נפש. כלומר, אנשים הזקוקים לסיוע שוטף בביצוע 
  הפעולות היומיומיות שלהם או סובלים מתסמינים מנטאליים וקוגניטיביים המקשים על התמצאותם. על מנת שהיקרים לכם יוגדרו
  ככאלה נדרשת חווה דעת רפואית מוסמכת וכן עליהם למלא שאלון המתייחס ליכולות התפקוד שלהם ולבריאותם.
 2. מצב סוציאלי – על היקרים לכם למלא דו"ח סוציאלי מטעמו של עובד סוציאלי.
 3. מצב כלכלי – על מנת להעריך את היכולות הכלכליות של היקרים לכם ושלכם, יש לספק מסמכים כלכליים, דוגמת אישור על גובה ההכנסות וההוצאות בשלושת החודשים שקדמו לבקשה.
 4. מקום פנוי במוסדות השונים– לעיתים המוסדות הפועלים באישור מלא של משרד הבריאות מלאים ויתכן שתצטרכו להמתין עד שיתפנה מקום.
 5. יש לציין כי לא כל מוסד סיעודי אכן מאפשר קבלת קשישים עם "'קוד גריאטרי”.     

גובה סכום הסיוע

הגורמים המוזכרים למעלה משפיעים לא רק על שאלת זכאות המימון כי אם גם על גובה המימון. כל אחד מהמקרים נשקל לגופו על ידי וועדה מיוחדת מטעמו של משרד הבריאות אשר החלטתה מושפעת גם משיקולים אחרים כגון: מספר הפניות לסיוע, תקציב המדינה במועד הנתון ועוד. בשנים האחרונות, תקציב המדינה עומד על כמיליארד שקלים, כלומר למעלה מעשרת אלפים אישורים ל"קוד גריאטרי" ניתנים בממוצע בשנה נכון למועד זה. טווח הסיוע של משרד הבריאות נע מכמה מאות שקלים בחודש ועד למימון מלא של כל תקופת אשפוזו של הקשיש. במידה והמימון אינו מלא, על היקרים לכם או עליכם להשלים את הסכום. על מנת להבטיח זאת, משרד הבריאות רשאי להחליט על חילוט חלק מרכושו של הקשיש. 

הגשת בקשה לקבלת "קוד גריאטרי"

על מנת לזכות בסיוע, היקרים שלכם או אתם תצטרכו לספק מספר טפסים אשר מפורטים וניתנים להורדה באתר משרד הבריאות. אל תחששו, אנחנו כאן כדי לעזור לכם להפוך את התהליך לכמה שיותר פשוט, מהיר וקל. 

אילו טפסים תצטרכו לספק?

 1. לצרף צילום של תעודת זהות.
 2. לספק חווה דעת רפואית מוסמכת.
 3. למלא שאלון המתייחס ליכולות התפקוד של היקרים לכם ולבריאותם.
 4. למלא דו"ח סוציאלי מטעמו של עובד סוציאלי.
 5. לספק מסמכים כלכליים: הצהרות הון מפורטות, אישור על גובה ההכנסות וההוצאות בשלושת החודשים שקדמו לבקשה,
  אישורי קצבאות מטעם הביטוח לאומי
 6. במידה והיה אשפוז בשנה האחרונה יש לצרף מכתבי שחרור מבית החולים. 

אילו דברים תצטרכו לבצע?

את כל אלה יש להעביר אל לשכת הבריאות בדואר, בפקס או באופן אישי ולהמתין לתשובה אשר יכולה לקחת בין חודש וחצי לשלושה חודשים. עד קבלת התשובה הצוות המקצועי שלנו ישמח לסייע לכם וליקרים לכם ואף לדאוג למגורים בבית אבות במחיר מוזל. 
תוכלו לקבל פרטים נוספים באתר האינטרנט של משרד הבריאות

הטבות ממס הכנסה

כדי להקל על ההוצאה הכלכלית הכרוכה במגורים בבית אבות, היקרים לכם או אתם יכולים לקבל הקלות מס שונות.

מימון במסגרת הקהילה

לעיתים הרשויות המקומיות משתתפות במימון המגורים בבתי האבות. המימון יינתן בהתאם ליכולת הכלכלית של היקרים שלכם ודורשת השתתפות חלקית מצידכם בהתאם למצב הכלכלי שלכם.

הנך מוזמן ליצור עמנו קשר עוד היום ואנו במתן נעשה את כל הדרוש ע"מ לסייע לכם גם בתקופת ההמתנה וזאת בזכות הקשרים שלנו עם בתי האבות בארץ

לקבלת מטפל באופן מיידי וללא תשלום*

* בהתאם לשיקול דעתה של החברה