מימון ממשרד הביטחון

מהם תחומי הסיוע במסגרת אגף השיקום?

1. אנו מעניקים שרותי חונכות לנכי צה"ל הזקוקים לתמיכה ולסיוע בתחום המשפחתי, החברתי והבין-אישי ובכל נושא יומיומי.

2. אנו מעסיקים מדריכי שיקום המעניקים סיוע, הדרכה ועידוד במגוון תחומים: עזרה ביתית, קניות, תכנון פיננסי, סיוע קהילתי ועזרה בירוקרטית מול מוסדות וגופים ציבוריים

מהם תחומי הסיוע במסגרת אגף המשפחות וההנצחה?

1. יתומי ואלמנות צה"ל מקבלים מאיתנו חונכים המלווים אותם לאורך החיים ומעניקים להם תמיכה בתחום החברתי ולימודי .

2. אנו מעניקים שירות של מטפלים סיעודיים למשפחות שכולות מבוגרות אשר מצבן בריאותי מצריך עזרה סיעודית בבית
    או במוסד כגון בית אבות או דיור מוגן.

לקבלת מטפל באופן מיידי וללא תשלום*

* בהתאם לשיקול דעתה של החברה