מימון מקרן חסויים

הקרן לטיפול בחסויים הינה תאגיד שהוקם  על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים והוסמך לטפל בענייני החסויים, לשמור על רכושם וזכויותיהם. קרן חסויים מסייעת לזכאים במגוון תחומים: סיעודי, כלכלי, משפטי, תביעות נדל"ן ועוד. המימון כולל גם מטפלים סיעודיים אשר חלק יחסי מעלותם ממומן על ידי מדינת ישראל על פי חוק סיעוד ממלכתי.

מי זכאי לסיוע מקרן החסויים?

חסויים הם אנשים שנתקבל לגביהם צו אפוטרופסות על פי החלטת בית משפט, לרוב במקרים הבאים:

1. חולים במחלות פיזיות או נפשיות המאושפזים או חיים בקהילה, אשר אינם מסוגלים לדאוג לצורכיהם ולהביע דעה עניינית ושקולה
   ביחס לגורלם ולרכושם וזקוקים לטיפול סיעודי.

2. קשישים המתקשים לתפקד, שאינם זוכים להגנה ולמימוש זכויותיהם וכתוצאה מכך נמנע מהם טיפול ראוי העשוי להעניק להם איכות חיים.

3. קטינים שאינם יכולים לייצג את עצמם, לדאוג לצורכיהם ולשמור על רכושם.

פרטים נוספים במוקדי קרן החסויים:
ירושלים: 02-6727020
תל-אביב: 03-5789333
חיפה: 04-8640990
באר שבע: 08-6439999

לקבלת מטפל באופן מיידי וללא תשלום*

* בהתאם לשיקול דעתה של החברה